این تابع دارای ۱۱ تابع درونی است و هر کدام ازاین توابع با یک عدد از یک تا یازده مشخص شده و سپس در محدوده داده شده عمل می کنند .

این یازده تابع عبارتند از :

 

Function_num
(includes hidden values)

Function_num
    (ignores hidden values)        
Function
1                                   101 AVERAGE
2 102 COUNT
3 103 COUNTA
4 104 MAX
5 105 MIN
6 106 PRODUCT
7 107 STDEV
8 108 STDEVP
9 109 SUM
10 110 VAR
11 111 VARP

 

 

 

 

ویژگی قابل ذکر این تابع حساسیت نسبت به فیلتر هاست . یعنی در زمانی که فیلتر ها فعال هستند عملیات را فقط برای محدوده نمایش داده شده انجام میدهد .

 به طور مثال در جدول زیر جمع دریافتی های علی در ماه مهر چقدر است ؟

ابتدا تابع را به شکلی که در تصویر قرار دارد بالای جدول قرار می دهیم آنگاه  فیلتر ها را فعال کرده ، علی و ماه مهر را انتخاب می کنیم ، تابع مجموع داده های فیلتر شده را نمایش می دهد .

 

تابع  SUBTOTAL 

هرگاه بخواهیم سطرهای پنهان شده در محاسبات دخیل نشوند از اعداد با پیش شماره 100 استفاده می کنیم .  ( XP 2003 )

 

در فایل زیر مطلوبست:

  1.  جمع کل دریافتی های علی ؟
  2. میانگین کل دریافتی های رضا؟
  3. جمع کل دریافتی های علی در ماه مهر؟
  4. جمع کل دریافتی های علی در مها مهر از بانک ملی؟
  5. جمع کل درافتی های علی و رضا با هم ؟
  6. جمع کل درافتی هایی که از بانک سپه انجام شده ؟

 

دانلود تمرین تابع subtotal  

 

+ نوشته شده توسط علی توضیح در چهارشنبه چهارم مرداد ۱۳۸۵ و ساعت 5:20 |