12-فيلتر سازي ليست ها :

جهت فيلتر سازي ليست ها ابتدا سر ستونهاي ليست را انتخاب كرده سپس مسير

 Data | Filters | Autofilter  را انتخاب كرده ,علائم فيلتر در سر ستون ها  نمايش داده مي شوند .

براي فيلتر كردن يك داده در يک فيلد, فيلتر ستون مورد نظر را باز كرده وداده مورد نظر را از ليست انتخاب می کنيم . ليست, تمامي رديف ها ( رکورد ها ) را به جز رديف  مورد نظر پنهان مي كند .براي خنثي سازي فيلتر, فيلدي كه مورد عمليات فيلتر سازي قرار گرفته را (فلش آبي رنگ ) باز كرده گزينه All را انتخاب مي كنيم .

 

 

 

فيلتر سازي پيشرفته :

الف- گزينه Custom : براي انجام عمليات فيلتر سازي همراه با شرط از گزينه  Custom استفاده مي كنيم .

اين گزينه دارای شرط های زير است :

 

 

 

شرط ها :

 

مساوي با

Equals

نا مساوي با

Does not equal

بزرگتر

is greater than

بزرگتر يا مساوي

is greater than or equal to

كوچكتر

is less than

كوچكتر يا مساوي

is less than or equal to

شروع شود با

begins with

شروع نشود با

does not begin with

تمام شود با

ends with

تمام نشود با    

does not end with

شامل شود

contains

شامل نشود

does not contain

 

 

 

 

با استفاده از شرطهاي فوق كار‏بر قادر است در هر محيط محاسباتي ومقايسه‏اي فيلتر سازي پيشرفته را انجام دهد .

مثال : اگر شرط زير را بخواهيم با استفاده از فيلتر بسازيم :   

                    

7 <=  x < ۲۶                                           

 

 

                                  is greater than or equal to               7        

                                                And

is less than                         26                                     

 

 

مثال 2:    x > 15  يا  x < 8 را با فيلترها مشخص کنيد .

 

is less than               8                                                                   

                                                            or

is greater than          15                                                     

 

 

ب- Top 10 : از اين گزينه در فيلتر سازي ميتوان براي يافتن درصد خاص يا تعدادي از دادهاي درون سلولها را كه در بالا ويا در پايين ليست قرار دارند استفاده کرد .

 

                         

+ نوشته شده توسط علی توضیح در سه شنبه بیستم دی ۱۳۸۴ و ساعت 11:7 |